روصفحه ای آرسیتا دایره
  • روصفحه ای آرسیتا دایره
  • روصفحه ای آرسیتا دایره

روصفحه ای آرسیتا دایره

کد محصول : ART8551

چینی نام : تولید کننده چینی آلات بهداشتی

رو صفحه ای آرسیتا دایره

📌این مدل روشویی ، بر زیر سنگ برش داده شده قرار میگیرد.

Size:44*44

انواعصفحه ای
مدلآرسیتا
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن< 0