زیر صفحه ای ژوپیتر
  • زیر صفحه ای ژوپیتر
  • زیر صفحه ای ژوپیتر

زیر صفحه ای ژوپیتر

کد محصول : JPU8511

چینی نام : تولید کننده چینی آلات بهداشتی

زیر صفحه ای ژوپیتر

📌این مدل روشویی ، بر زیر سنگ برش داده شده قرار میگیرد.

Size:33*55

انواعصفحه ای
مدلژوپیتر
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن< 0