توالت گاتریا ابرویی
  • توالت گاتریا ابرویی
  • توالت گاتریا ابرویی

توالت گاتریا ابرویی

کد محصول : GT06161

چینی نام

تولید کننده چینی آلات بهداشتی

#توالت گاتریا (ریم بسته و طبی)
📌این سنگ توالت ریم بسته و طبی بوده و در دو سایز کوچک و بررگ عرضه می گردد.
1⃣ سایز کوچک ۴۵ ×۵۸
2⃣ سایر بزرگ ۵۰ × ۶۰

نوعابرویی
اندازه محصولبزرگ
مدلگاتریا
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن< 0